Τριχόπτωση

Ο ιατρικός όμιλος CDM αποτελεί κέντρο αναφοράς στις θεραπείες τριχόπτωσης σε Ελλάδα και εξωτερικό. Τα αποτελέσματά μας μιλούν από μόνα τους.