Αθήνα: + 30 210 6980451   Κηφισιά: + 30 210 6232220    Θεσσαλονίκη: +30 2310 224240   Πάτρα: +30 2610 226562
Scars and keloids | Cosmetic Derma Medicine
Υπηρεσίες Δερματολογίας & Πλαστικής Χειρουργικής

Scars and keloids

Scars - Definition

Keloids - Definition

Treatment of keloids

Surgical removal of keloids

  Get informed at +30 2106980451 for the cost of hypertrophic scar and keloid treatment.