Αθήνα: + 30 210 6980451   Κηφισιά: + 30 210 6232220   Γλυφάδα: + 30 210 8980444    Θεσσαλονίκη: +30 2310 224240   Πάτρα: +30 2610 226562   Ρόδος: +30 22410 32700   Κύπρος: +357 25251040
Ingrowing toenail (Onychocryptosis) | Cosmetic Derma Medicine
Υπηρεσίες Δερματολογίας & Πλαστικής Χειρουργικής

Ingrowing toenail (Onychocryptosis)

 

Ingrowing toenail (Onychocryptosis)
Learn about the preventive measures and treatment of this nail inflammation.

What are ingrown toenails?

What causes ingrown toenails

Ingrown toenail - Stages of infection

Ingrown nail treatments

  Call us on +30 2106980451 for more information and to book an appointment.

I would like to acquire more information