Αθήνα: + 30 210 6980451   Κηφισιά: + 30 210 6232220    Θεσσαλονίκη: +30 2310 224240   Πάτρα: +30 2610 226562
Papillomas | Cosmetic Derma Medicine
Υπηρεσίες Δερματολογίας & Πλαστικής Χειρουργικής

Papillomas

What are papillomas

Papillomas – Etiology

Papillomas - Symptoms

Papillomas - Risk factors

Papillomas - Diagnosis

Papillomas - Prevention

Papillomas - Removal

  Get informed at +30 2106980451 for the cost of papillomas’ laser removal and find out about our current offers.

I would like to acquire more information