Ρινοπλαστική – Πλαστική μύτης


Ρινοπλαστική – Πλαστική μύτης

Η μύτη αποτελεί την κεντρική αισθητική μονάδα του προσώπου και η συμμετρία και το μέγεθός της επηρεάζουν σημαντικά την εμφάνιση του ατόμου.

Κλείστε ΡαντεβούΡινοπλαστική | Λόγοι

Επίσης, κληρονομικά ή εθνικά χαρακτηριστικά μπορεί να προσδίδουν στη μύτη συγκεκριμένη μορφή και σχήμα, όμως διαχρονικά η λεγόμενη «γαλλική μύτη» αποτελεί το πρότυπο της λεπτότητας και κομψότητας. Πρέπει να σημειωθεί ότι η μύτη πρέπει να συνδυάζεται αρμονικά με τις υπόλοιπες λειτουργικές μονάδες του προσώπου, όπως το πηγούνι και τα μάτια. Οποιαδήποτε μεταβολή της μορφολογίας της μύτης μετά από τραύμα ή επέμβαση επηρεάζει σημαντικά την ισορροπία του προσώπου την οποία καλείται να αποκαταστήσει ο πλαστικός χειρουργός. Για το λόγο αυτό η αισθητική αποκατάσταση της μύτης με τη ρινοπλαστική είναι μια επέμβαση απόλυτα εξατομικευμένη.

Η ρινοπλαστική (πλαστική μύτης), ως αισθητική αλλά και λειτουργική επέμβαση, στοχεύει στη βελτίωση της εμφάνισης της μύτης και, αν απαιτείται, της λειτουργικότητάς της. Ρινοπλαστική  μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε ενήλικας που επιθυμεί να αλλάξει την εμφάνιση της μύτης του. Το αισθητικό πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει η ρινοπλαστική μπορεί να ποικίλει, π.χ. μεγάλη (υπερτροφία πυραμίδας ρινός) ή γαμψή μύτη, στραβή μύτη, μεγάλα πτερύγια κλπ. Πέρα από τα αισθητικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, η ρινοπλαστική (πλαστική μύτης) βοηθά σε πολλές περιπτώσεις στη βελτίωση της αναπνοής, καθώς είναι πολύ συχνές οι περιπτώσεις συνύπαρξης αισθητικού προβλήματος της μύτης με σκολίωση του ρινικού διαφράγματος, που συχνά προκαλεί δυσχέρεια στην αναπνοή. Η σκολίωση του ρινικού διαφράγματος μπορεί να είναι συγγενής ή να οφείλεται σε κάποιον τραυματισμό.

Ρινοπλαστική | Μέθοδοι

Η ρινοπλαστική πραγματοποιείται συνήθως με ολική αναισθησία και σπανιότερα με τοπική αναισθησία ή μέθη. Διαρκεί περίπου μία ώρα. Υπάρχει η κλειστή ρινοπλαστική, κατά την οποία δεν διενεργούνται εξωτερικές τομές και η προσπέλαση γίνεται από τους ρώθωνες.
Αποκολλάται το δέρμα προς τα πάνω και ο βλεννογόνος προς τα κάτω έτσι ώστε τα λεπτά εργαλεία να βρουν δίοδο προς τον οστέινο και χόνδρινο σκελετό της μύτης. Με ειδικά εργαλεία (οστεοτόμος) και εξειδικευμένες τεχνικές αναδιαμορφώνεται ο σκελετός της μύτης και δίνεται το σχήμα που έχει αποφασιστεί.
Εξωτερικά τοποθετείται ειδικός νάρθηκας που θα παραμείνει για περίπου οκτώ ημέρες και βοηθά στη διατήρηση του σχήματος της μύτης και εντός της μύτης τοποθετούνται γάζες για 2 ημέρες. Η τελική εικόνα της μύτης ολοκληρώνεται μετά από 4-6 μήνες.

Στην ανοιχτή ρινοπλαστική τα βασικά στάδια είναι τα ίδια, διενεργείται όμως μικρή τομή στην στυλίδα, δηλαδή στο σημείο όπου ενώνονται τα 2 ρουθούνια. Είναι πιο εύκολη τεχνική για τον χειρουργό, καθώς έχει καλύτερη εικόνα και ορατότητα των ανατομικών ανωμαλιών της μύτης και μπορεί να επέμβει πιο εύκολα. Επίσης το αποτέλεσμα είναι πιο προβλέψιμο. Έχει το μειονέκτημα της μικρής ουλής, η οποία όμως είναι σχεδόν αόρατη όταν γίνει σωστά και από έμπειρο πλαστικό χειρουργό. Και στην περίπτωση αυτή τοποθετείται ειδικός νάρθηκας για 8 ημέρες και το τελικό αποτέλεσμα είναι ορατό μετά από 4-6 μήνες.
Και οι δύο τύποι επέμβασης συνδυάζονται με διαφραγματοπλαστική, αν υπάρχει και λειτουργικό πρόβλημα ή δυσχέρεια στην αναπνοή.

Ρινοπλαστική | Αντενδείξεις

Αντενδείξεις της αισθητικής και λειτουργικής ρινοπλαστικής είναι οι διάφορες φλεγμονές του δέρματος ή των ιγμορείων, οι διαταραχές της πηκτικότητας του αίματος και μη καλή ψυχική υγεία. Η ρινοπλαστική πραγματοποιείται συνήθως με ολική αναισθησία και σπανιότερα με τοπική αναισθησία ή μέθη. Διαρκεί περίπου μία ώρα. Υπάρχει η κλειστή ρινοπλαστική, κατά την οποία δεν διενεργούνται εξωτερικές τομές και η προσπέλαση γίνεται από τους ρώθωνες. Αποκολλάται το δέρμα προς τα πάνω και ο βλεννογόνος προς τα κάτω έτσι ώστε τα λεπτά εργαλεία να βρουν δίοδο προς τον οστέινο και χόνδρινο σκελετό της μύτης. Με ειδικά εργαλεία (οστεοτόμος) και εξειδικευμένες τεχνικές αναδιαμορφώνεται ο σκελετός της μύτης και δίνεται το σχήμα που έχει αποφασιστεί. Εξωτερικά τοποθετείται ειδικός νάρθηκας που θα παραμείνει για περίπου οκτώ ημέρες και βοηθά στη διατήρηση του σχήματος της μύτης και εντός της μύτης τοποθετούνται γάζες για 2 ημέρες. Η τελική εικόνα της μύτης ολοκληρώνεται μετά από 4-6 μήνες.

Αντενδείξεις της αισθητικής και λειτουργικής ρινοπλαστικής είναι οι διάφορες φλεγμονές του δέρματος ή των ιγμορείων, οι διαταραχές της πηκτικότητας του αίματος και μη καλή ψυχική υγεία. Η ρινοπλαστική πραγματοποιείται συνήθως με ολική αναισθησία και σπανιότερα με τοπική αναισθησία ή μέθη. Διαρκεί περίπου μία ώρα. Υπάρχει η κλειστή ρινοπλαστική, κατά την οποία δεν διενεργούνται εξωτερικές τομές και η προσπέλαση γίνεται από τους ρώθωνες. Αποκολλάται το δέρμα προς τα πάνω και ο βλεννογόνος προς τα κάτω έτσι ώστε τα λεπτά εργαλεία να βρουν δίοδο προς τον οστέινο και χόνδρινο σκελετό της μύτης. Με ειδικά εργαλεία (οστεοτόμος) και εξειδικευμένες τεχνικές αναδιαμορφώνεται ο σκελετός της μύτης και δίνεται το σχήμα που έχει αποφασιστεί.


Ρινοπλαστική | Αποτελέσματα

Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να διορθώσουμε την εικόνα μιας μύτης χωρίς την ταλαιπωρία ενός χειρουργείου, αλλά μέσα σε 10 λεπτά με την έγχυση υαλουρονικού οξέος. Η μέθοδος αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι είναι γρήγορη, αναίμακτη και χωρίς αποθεραπεία. Έχει όμως το μειονέκτημα ότι δεν είναι κατάλληλη μέθοδος για όλες τις μύτες, αλλά μόνο για μικρού μεγέθους μύτες με μικρές δυσμορφίες. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό και διαρκεί συνήθως πάνω από έναν χρόνο, αν και σε κάποιες περιπτώσεις και ακόμη περισσότερο.

Δέκα ημέρες με δύο εβδομάδες μετά την επέμβαση η μύτη φαίνεται απόλυτα φυσιολογική, αλλά το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώνεται έως και έξι μήνες μετά την επέμβαση.Δέκα ημέρες μετά την επέμβαση, οπότε και οι μελανιές έχουν υποχωρήσει, μπορεί κανείς να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες και εργασία του.

Ρινοπλαστική | Μετεγχειρητικά

Αμέσως μετά τη ρινοπλαστική θα έχετε κάποιον νάρθηκα στη μύτη και κάποιες γάζες εντός αυτής οι οποίες θα αφαιρεθούν σε διάστημα 2 ημερών περίπου. Κάποιες μελανιές και οίδημα γύρω από τα μάτια είναι μια συνηθισμένη κατάσταση η οποία υποχωρεί τις επόμενες ημέρες. Η χρήση ψυχρών επιθεμάτων βοηθάει στη μείωση του πρηξίματος και των εκχυμώσεων. Ο πόνος συνήθως είναι υποφερτός στην περιοχή της μύτης και μπορεί να υπάρχει κεφαλαλγία. Και στις δύο περιπτώσεις ο πόνος υποχωρεί με τα κλασικά παυσίπονα (Depon, Ponstan) αλλά δεν επιτρέπεται η χρήση ασπιρίνης. Ο εξωτερικός νάρθηκας αφαιρείται 7-8 ημέρες μετά την επέμβαση και χρειάζεται προσοχή τις επόμενες εβδομάδες να μην τραυματίσετε κατά λάθος τη μύτη σας.