Εγκαύματα


Εγκαύματα

Έγκαυμα ονομάζεται η ιστική καταστροφή του δέρματος λόγω της επίδρασης κάποιου βλαβερού αιτίου. Η έκταση της βλάβης εξαρτάται από την ένταση της θερμότητας και από τη διάρκεια της έκθεσης σε αυτή.

Κλείστε ΡαντεβούΑνάλογα με το βάθος τους, τα εγκαύματα χωρίζονται σε 3 κατηγορίες:

  •  1ου βαθμού: η βλάβη εκτείνεται μόνο στην ανώτατη στοιβάδα του δέρματος (πχ τα εγκαύματα από την ηλιακή ακτινοβολία)
  •  2ου βαθμού: η βλάβη εκτείνεται εκτός από τις ανώτερες και στις μεσαίες στοιβάδες του δέρματος και εμφανίζονται φυσαλίδες. Συνήθως με την κατάλληλη αγωγή επουλώνονται εντός τριών εβδομάδων.
  •  3ου βαθμού: η καταστροφή του δέρματος στην περιοχή είναι ολική.

Άλλος τρόπος διαχωρισμού των εγκαυμάτων είναι σε επιδερμικά (αντιστοιχούν σε αυτά του Α’ και Β’ βαθμού) και υποδερμικά (Γ’ βαθμού). Η θεραπεία των εγκαυμάτων μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

  •  Συντηρητική θεραπεία: Κάλυψη των εγκαυμάτων με βαζελινούχες γάζες, για προστασία του τραύματος από τη λοίμωξη και ανακούφιση του πόνου.
  •  Χειρουργική θεραπεία: Αποκατάσταση των εγκαυμάτων με τη χρήση δερματικών μοσχευμάτων που προέρχονται από άλλα σημεία του σώματος. Μπορεί να χρειαστούν περισσότερες από μία επεμβάσεις για την πλήρη αποκατάσταση των βλαβών.