Βραχιονοπλαστική


Βραχιονοπλαστική

Η βραχιονοπλαστική είναι μια επέμβαση που γίνεται με σκοπό την αποκατάσταση της χαλάρωσης των βραχιόνων. Βασικοί παράγοντες χαλάρωσης αποτελούν η ηλικία, η παχυσαρκία και η απώλεια βάρους.

Κλείστε ΡαντεβούΗ περιοχή των βραχιόνων είναι μία δύσκολη περιοχή απώλειας λίπους, καθώς η συσσώρευση εκεί προκαθορίζεται γενετικά, ενώ το λίπος δεν μπορεί να φύγει εύκολα με δίαιτα και γυμναστική. Αλλά και στην περίπτωση που φύγει τοπικά το λίπος συχνά δημιουργείται μη αποδεκτή χαλάρωση στο δέρμα που αποτελεί απόλυτη ένδειξη για βραχιονοπλαστική.

Βραχιονοπλαστική | Πριν - Μετά την Εγχείρηση

Μετά από έναν πλήρη προεγχειρητικό έλεγχο η ασθενής θα πρέπει να κάνει μπάνιο με ένα αντισηπτικό προϊόν και να εισαχθεί στο νοσοκομείο. Ο σχεδιασμός της θέσης και της έκτασης της τομής του δέρματος γίνεται με τον ασθενή σε όρθια θέση και με τα χέρια σε απαγωγή, ώστε να είναι πιο εμφανές το πρόβλημα. Η βραχιονοπλαστική είναι μια επέμβαση που τελείται υπό γενική αναισθησία. Διενεργείται τομή στην έσω επιφάνεια του βραχίονα και κατόπιν με ειδική τεχνική αφαιρείται η περίσσεια του δέρματος μαζί με λιπώδη ιστό. Τα χείλη του τραύματος συρράπτονται με τέτοιον τρόπο ώστε να μην ασκείται μεγάλη τάση στο τραύμα κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε δύσμορφη ουλή. Παροχέτευση δεν χρησιμοποιείται, ενώ κρίνεται απαραίτητη μια πιεστική περίδεση.
Η μετεγχειρητική πορεία περιλαμβάνει την ανάρροπη θέση των άνω άκρων και τον περιορισμό της κινητικότητάς τους για λίγες ημέρες. Η αφαίρεση των ραμμάτων ολοκληρώνεται την 15η ημέρα περίπου. Τα αποτελέσματα ικανοποιούν τις καλά ενημερωμένες ασθενείς, καθώς υπάρχει σημαντική βελτίωση της εικόνας των βραχιόνων. Η βραχιονοπλαστική καταλείπει ουλή στην έσω πλευρά των βραχιόνων η οποία σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι ορατή, κάτι που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πριν την απόφαση του χειρουργείου.

Βραχιονοπλαστική | Αναίμακτη Λιποαναρρόφηση SmartLipo

Πολλές φορές πέρα από την χαλάρωση συνυπάρχει και περιττό λίπος στην περιοχή των βραχιόνων οπότε η βραχιονοπλαστική μπορεί να συνδυαστεί και με λιποαναρρόφηση. Η διενέργεια κλασικής λιποαναρρόφησης στην περιοχή των βραχιόνων χωρίς την ταυτόχρονη βραχιονοπλαστική μπορεί να οδηγήσει σε χαλάρωση και θα πρέπει να αποφεύγεται η μέθοδος αυτή ως μονοθεραπεία σε μεγάλα προβλήματα. Με τον όρο βραχιονοπλαστική χωρίς νυστέρι ή αναίμακτη βραχιονοπλαστική αναφερόμαστε στην σύσφιξη της περιοχής των βραχιόνων χωρίς τη διενέργεια χειρουργικής δερμολιπεκτομής που λαμβάνει χώρα στην κλασική βραχιονοπλαστική. Η μέθοδος γίνεται με εφαρμογή του laser λιπόλυσης SmartLipo και έχει εξαιρετικά αποτελέσματα σε επιλεγμένους ασθενείς.

Κατάλληλος υποψήφιος για την λιπόλυση με τη μέθοδο SmartLipo Laser είναι αυτός που εμφανίζει περιττό λίπος στην περιοχή των βραχιόνων, χωρίς έντονη χαλάρωση. Η αναίμακτη βραχιονοπλαστική τελείται υπό τοπική μόνο αναισθησία, γίνεται μια μικρή, μη ορατή οπή στο πίσω μέρος του βραχίονα και μέσω αυτής εισέρχεται στο υποδόριο λίπος διάλυμα ξυλοκαΐνης. Κατόπιν η οπτική ίνα του λέιζερ εισέρχεται στον υποδόριο ιστό και επιτελεί διπλό σκοπό. Λιώνει και ρευστοποιεί το περιττό λίπος και μέσω του ειδικού μήκους κύματος επιτυγχάνει σύσφιξη και νεοκολλαγονογένεση στην περιοχή των βραχιόνων. Με τη μέθοδο αυτή μπορεί να έχουμε τα αποτελέσματα μιας βραχιονοπλαστικής χωρίς την ταλαιπωρία ενός χειρουργείου και τις ουλές που αυτή αφήνει.Συνδυάστε τη Βραχιονοπλαστική με τις ακόλουθες θεραπείες:


Κρυολιπόλυση

Λιποαναρρόφηση Laser SmartLipo

Νήματα Σώματος