Ευκαιρίες Καριέρας

Γενικός Ιατρός

Ο βραβευμένος όμιλος δερματολογίας, πλαστικής χειρουργικής και μεταμόσχευσης μαλλιών CDM Medical Group αναζητά:

Γενικό Ιατρό

για πλήρη απασχόληση στην Αθήνα / Πάτρα / Ρόδο / Λεμεσό.

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυxίο ιατρικής και τίτλος ειδικότητας.
 • Απαραίτητη χειρουργική εμπειρία.
 • Άριστη γνώση αγγλικών, γνώση επιπλέον γλωσσών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας.
 • Οργάνωση, συνέπεια, υπευθυνότητα.

Προσφέρεται υψηλό πακέτο αποδοχών και προοπτικές εξέλιξης. Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα απαραίτητα με φωτογραφία στο email:

[email protected]


Ιατρούς σε Αναμονή για Ειδικότητα Δερματολογίας & Πλαστικής

Ο βραβευμένος όμιλος δερματολογίας, πλαστικής χειρουργικής και μεταμόσχευσης μαλλιών CDM Medical Group αναζητά:

Ιατρούς σε Αναμονή για Ειδικότητα Δερματολογίας & Πλαστικής

για πλήρη απασχόληση σε Αθήνα / Πάτρα / Ρόδο / Λεμεσό.

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυxίο ιατρικής.
 • Άριστη γνώση αγγλικών (γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα).
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας.
 • Οργάνωση, συνέπεια, υπευθυνότητα.

Προσφέρεται υψηλό πακέτο αποδοχών και προοπτικές εξέλιξης. Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα απαραίτητα με φωτογραφία στο email:

[email protected]


Ιατρούς Ειδικευμένους Δερματολόγους ή Πλαστικούς Χειρουργούς

Ο βραβευμένος όμιλος δερματολογίας, πλαστικής χειρουργικής και μεταμόσχευσης μαλλιών CDM Medical Group αναζητά:

Ιατρούς Ειδικευμένους Δερματολόγους ή Πλαστικούς Χειρουργούς

για πλήρη ή μερική απασχόληση σε Αθήνα / Πάτρα / Ρόδο / Λεμεσό.

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυxίο ιατρικής και τίτλος ειδικότητας.
 • Άριστη γνώση αγγλικών (γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα).
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας.
 • Οργάνωση, συνέπεια, υπευθυνότητα.

Προσφέρεται υψηλό πακέτο αποδοχών και προοπτικές εξέλιξης. Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα απαραίτητα με φωτογραφία στο email:

[email protected]