Αθήνα: + 30 210 6980451   Κηφισιά: + 30 210 6232220    Θεσσαλονίκη: +30 2310 224240   Πάτρα: +30 2610 226562
Vitiligo | Cosmetic Derma Medicine
Υπηρεσίες Δερματολογίας & Πλαστικής Χειρουργικής

Vitiligo

Vitiligo

Classification of vitiligo

How is vitiligo diagnosed?

Epidemiological characteristics

Vitiligo prognosis

Treatment of vitiligo

I would like to acquire more information