Αθήνα: + 30 210 6980451   Κηφισιά: + 30 210 6232220    Θεσσαλονίκη: +30 2310 224240   Πάτρα: +30 2610 226562
Venereology | Cosmetic Derma Medicine
Υπηρεσίες Δερματολογίας & Πλαστικής Χειρουργικής

Venereology

Venereology is the branch of medicine that deals with sexually transmitted diseases (STDs). These diseases are mainly transmitted through sexual contact, but also in other ways, such as blood transfusions and breastfeeding. It is very important STDs to be treated in time, as they can cause serious complications on our health.

In Cosmetic Derma Medicine treatments are available for the following sexually transmitted diseases:

Genital Warts
Sinusitis
Gonorrhea
Genital Herpes
Syphilis

 

The use of condom during sexual intercourse greatly reduces the chances of transmission of sexually transmitted diseases. It is also important to undergo diagnostic tests, even if you have not found the existence of symptoms,  in  order to prevent the development of the disease.