Αθήνα: + 30 210 6980451   Κηφισιά: + 30 210 6232220    Θεσσαλονίκη: +30 2310 224240   Πάτρα: +30 2610 226562
Thigh Lift Surgery | Cosmetic Derma Medicine
Υπηρεσίες Δερματολογίας & Πλαστικής Χειρουργικής

Thigh Lift Surgery

Thigh Lift Surgery is performed for the restoration of symmetry and the looseness of the thighs. The causes are varied , eg changes in weight due to diet or pregnancy.

Depending on the extent of the problem it is either performed under local anaesthesia and sedation or general anesthesia and lasts about two hours. In most cases, thigh lift surgery is combined with liposuction.
Postoperatively, the patient remains in hospital for a day and it is required to wear a corset for 20 days.

The results of tight lift surgery are permanent.

I would like to acquire more information