Αθήνα: + 30 210 6980451   Κηφισιά: + 30 210 6232220    Θεσσαλονίκη: +30 2310 224240   Πάτρα: +30 2610 226562
Syphilis | Cosmetic Derma Medicine
Υπηρεσίες Δερματολογίας & Πλαστικής Χειρουργικής

Syphilis

 

What is syphilis?

Syphilis - History

Primary Syphilis

Secondary Syphilis

Latent Syphilis

Tertiary Syphilis

Congenital Syphilis

Syphilis - Diagnosis

Syphilis - Differential diagnosis

Syphilis - Treatment

  Get informed and book an appointment at +30 2106980451 for the diagnosis and treatment of syphilis.

I would like to acquire more information