Αθήνα: + 30 210 6980451   Κηφισιά: + 30 210 6232220    Θεσσαλονίκη: +30 2310 224240   Πάτρα: +30 2610 226562
Skin cancer | Cosmetic Derma Medicine
Υπηρεσίες Δερματολογίας & Πλαστικής Χειρουργικής

Skin cancer

What causes skin cancer?

Types of skin cancer

Treatment of skin cancer

  Get informed and book an appointment at +30 2106980451 if you have any concerns regarding a lesion on your skin.  

I would like to acquire more information