Αθήνα: + 30 210 6980451   Κηφισιά: + 30 210 6232220    Θεσσαλονίκη: +30 2310 224240   Πάτρα: +30 2610 226562
Pilonidal cyst
Υπηρεσίες Δερματολογίας & Πλαστικής Χειρουργικής

Pilonidal cyst

Pilonidal cyst – (sacrococcygeal fistula, pilonidal sinus)

Pilonidal cyst - Causes. Which treatments are applied today? What are their advantages and disadvantages

Pilonidal cyst - Conservative treatment

Pilonidal cyst – Elective surgical treatment

Pilonidal cyst - Prevention

Treatment of pilonidal cyst - Cost

  Get informed and book an appointment at +30 2106980451

I would like to acquire more information