Αθήνα: + 30 210 6980451   Κηφισιά: + 30 210 6232220   Γλυφάδα: + 30 210 8980444    Θεσσαλονίκη: +30 2310 224240   Πάτρα: +30 2610 226562   Ρόδος: +30 22410 32700   Κύπρος: +357 25251040
Otoplasty | Cosmetic Derma Medicine
Υπηρεσίες Δερματολογίας & Πλαστικής Χειρουργικής

Otoplasty

Otoplasty - Indications

Otoplasty - the surgical technique

Otoplasty - postoperative course

Otoplasty complications

Otoplasty - Cost

  Call us on +30 2106980451 to find out more on otoplasty and book an appointment.

I would like to acquire more information