Αθήνα: + 30 210 6980451   Κηφισιά: + 30 210 6232220    Θεσσαλονίκη: +30 2310 224240   Πάτρα: +30 2610 226562
Hyperhidrosis | Cosmetic Derma Medicine
Υπηρεσίες Δερματολογίας & Πλαστικής Χειρουργικής

Hyperhidrosis

Hyperhidrosis - What is it?

Types of hyperhidrosis

Where it occurs

Implications of hyperidrosis

Treatment of primary focal hyperhidrosis