Αθήνα: + 30 210 6980451   Κηφισιά: + 30 210 6232220    Θεσσαλονίκη: +30 2310 224240   Πάτρα: +30 2610 226562
Hemangiomas | Cosmetic Derma Medicine
Υπηρεσίες Δερματολογίας & Πλαστικής Χειρουργικής

Hemangiomas

What are hemangiomas

Hemangiomas are vascular malformations that usually appear at birth.
They have the image of a diffuse pink or purple area and are usually found on the face.

Hemangiomas treatment

Treatment is performed with special lasers designed for vascular injuries. The number of the sessions depends on the extent, the depth of hemangioma and the patient’s age. Usually 6-9 sessions are required at least every month. It is a completely effective, safe and relatively painless treatment.

Hemangiomas treatment - Cost

I would like to acquire more information