Αθήνα: + 30 210 6980451   Κηφισιά: + 30 210 6232220    Θεσσαλονίκη: +30 2310 224240   Πάτρα: +30 2610 226562
Hair Transplantation FUE | Cosmetic Derma Medicine
Υπηρεσίες Δερματολογίας & Πλαστικής Χειρουργικής

Hair Transplantation FUE

Restoration of Androgenetic Alopecia with hair transplant FUE (Follicular Unit Extraction)

Placing grafts to create a hairline

Results of hair transplantation

Benefits of FUE hair transplantation technique