Αθήνα: + 30 210 6980451   Κηφισιά: + 30 210 6232220    Θεσσαλονίκη: +30 2310 224240   Πάτρα: +30 2610 226562
Cryolipolysis | Cosmetic Derma Medicine
Υπηρεσίες Δερματολογίας & Πλαστικής Χειρουργικής

Cryolipolysis

The new method of Cryolipolysis melts away fat by freezing it!

Find out more on the new, non invasive and bloodless technique we apply at Cosmetic Derma Medicine clinic. 

What is cryolipolysis?

Why cryolipolysis?

How does cryolipolysis work?

Cryolipolysis' results

Which other lipolysis treatments can be combined with cryolipolysis?

The advantages of cryolipolysis

Who are the ideal candidates?

Cryolipolysis - Cost

  Call us on +30210 6980451 to get informed on the cost of cryolipolysis treatment that applies to your case and to learn about our current offers.

I would like to acquire more information