Αθήνα: + 30 210 6980451   Κηφισιά: + 30 210 6232220   Γλυφάδα: + 30 210 8980444    Θεσσαλονίκη: +30 2310 224240   Πάτρα: +30 2610 226562   Ρόδος: +30 22410 32700   Κύπρος: +357 25251040
Common problems | Cosmetic Derma Medicine
Υπηρεσίες Δερματολογίας & Πλαστικής Χειρουργικής

Common problems

At Cosmetic Derma Medicine we provide a wide range of treatments against the most common dermatological / aesthetic issues that might concern you, such as:

Freckles
 Acne
 Scars
 Acne scars
 Hair loss
 Cellulite
 Stretch marks
 Hemangiomas
 Spider veins
 Hyperidrosis
 Moles

I would like to acquire more information