Αθήνα: + 30 210 6980451   Κηφισιά: + 30 210 6232220    Θεσσαλονίκη: +30 2310 224240   Πάτρα: +30 2610 226562
Cold sores | Cosmetic Derma Medicine
Υπηρεσίες Δερματολογίας & Πλαστικής Χειρουργικής

Cold sores

What is herpes labialis (cold sores)?

How does herpes labialis get transmitted?

What are the clinical features of herpes labialis?

Treatment of herpes labialis (cold sores)

I would like to acquire more information