Αθήνα: + 30 210 6980451   Κηφισιά: + 30 210 6232220    Θεσσαλονίκη: +30 2310 224240   Πάτρα: +30 2610 226562
Burns | Cosmetic Derma Medicine
Υπηρεσίες Δερματολογίας & Πλαστικής Χειρουργικής

Burns

Burns consist in the destruction of skin tissue due to the impact of a harmful event. The extent of damage depends on the intensity of heat and duration of exposure to it.

Classification of burns

Treatment of burns

I would like to acquire more information