Αθήνα: + 30 210 6980451   Κηφισιά: + 30 210 6232220   Γλυφάδα: + 30 210 8980444    Θεσσαλονίκη: +30 2310 224240   Πάτρα: +30 2610 226562   Ρόδος: +30 22410 32700   Κύπρος: +357 25251040
Brachioplasty (Arm lift) | Cosmetic Derma Medicine
Υπηρεσίες Δερματολογίας & Πλαστικής Χειρουργικής

Brachioplasty (Arm lift)

Brachioplasty - Indications

Brachioplasty - The surgical technique

Brachioplasty - Post-operative course

Brachioplasty and arm liposuction

Non surgical brachioplasty

Non surgical arm lift - Who is the best candidate

Brachioplasty - Can it be combined with other treatments?

  Call us on +30 2106980451 for more information and to book an appointment

I would like to acquire more information