Αθήνα: + 30 210 6980451   Κηφισιά: + 30 210 6232220    Θεσσαλονίκη: +30 2310 224240   Πάτρα: +30 2610 226562
Abdominoplasty | Cosmetic Derma Medicine
Υπηρεσίες Δερματολογίας & Πλαστικής Χειρουργικής

Abdominoplasty

 

Abdominoplasty - What is abdominoplasty

Abdominoplasty - Indications

Abdominoplasty - The surgical technique of traditional abdominoplasty

Traditional abdominoplasty - postoperative course

Traditional abdominoplasty - Complications

Partial abdominoplasty

Abdominoplasty and liposuction

Non surgical abdominoplasty

Abdominoplasty - Cost

Abdominoplasty can be combined with excellent results with:
 Laser liposuction
Cryolipolysis
Lipolysis mesotherapy
Cavitation
 Thread lift
  Call us on +30 2106980451 for more information and to book an appointment.

I would like to acquire more information